Ikoner

Et bilde som svarer

Et ikon er et besjelet bilde,et bilde som besitter eniboende kraft, et bilde somogså ser på deg. Bildet leverforan deg. Det kan betraktessom en livsorganisme, derdet inneholder de sammeelementer som alt liv –blodomløp, hjerne, kjønn.Det representerer ikke bareen utsikt, men også etinnblikk. Ikonets mål var,og er, å lage noe av enormbetydning for den som ser det.Et bilde som svarer.

Abstrakt

  • Olje
  • Akryl
  • Print
  • Akvarell