-Det skal veldig mye sorg til for å skape en helt ren glede. Den store gleden er ikke en konsentrasjon av små

Viktige begivenheter og utmerkelser

Offentlige innkjøp til Nasjonalmuseet, Oslo.
1960: Stavanger aftenblads Kulturpris
1997: Stavanger Kommunes Kulturpris
2017: Æresmedlem av det Russiske Kunstakademi
2018: Rogaland Fylkespris
2020: Ridder av 1. klasse av den kongelige st. Olavs orden

Filmer

2017: Rødt Speil av Hans Eirik Voktor
2019: Ave til livet av Frederik Helliesen

Monografier

Trond Borgen: Det Krumme Skal Bli Rett, Kjell Pahr-Iversens Kunst. Fagbokforlaget, 2017
Engwall Pahr-Iversen: Bror Min. En fortelling om Kjell Pahr-Iversen som ung mann. Commentum forlag AS

Artikkel

Jon Dobloug: Galleri og andre rier I & II

1937

Kjell Pahr-Iversen blir født 22. desember i Stavanger. Hans foreldre er aktive medlemmer av den kristne lekmannsbevegelsen.

1945

Utsettes for en skyteulykke nyttårsnatten 1945, hvor han mister høyre øye og høyre ansiktsside skamferes. Gjennomgår i de følgende år og langt inn i voksen alder en rekke plastisk-kirugiske operasjoner.

1956

Tar examen artium. Vurderer å studere botanikk. Begynner på reklamelinjen på den tekniske skolen i Stavanger. Går om kveldene på Studieatelieret for å lære frihåndstegning.

1957

Elev ved Kunst- og Håndverkskolen i Bergen, grafisk linje, under den danske grafikeren Povl Christensen.

1958

Elev ved Kunstakademiet i København, grafisk linje. Bor hos grafikeren Povl Christensen, og blir kjent med de ledende danske grafikerne Holger Jensen og Palle Nielsen. Møter Asger Jorn og Carl-Henning Pedersen.

1959

Debuterer på Vestlandsutstillingen med to tegninger.

1960

Opphold på Færøyene, hvor han fullfører serien ”Klagesangene”, og møter den færøyske forfatter og billedkunstner William Heinesen. Utstiller tegninger, etsninger og tresnitt i Stavanger, og mottar som følge av utstillingen Stavanger bys kulturstipend.

1961

Elev ved Kunstakademiet i Amsterdam, grafisk linje. Fordyper seg i Stedelijk Museums samling av amerikansk ekspresjonisme. Utvikler her en særegen teknikk, der trykksverte påføres papir med rull og kost.

1962

Opphold i London. Studerer gamle skriftsider og partiturer, særlig Mozarts, i British Museum. Frekventerer Slade School of Art. Begeistres av Sam Francis’ malerier.

1963

nngår avtale med Rogalands Avis som avisens teatertegner.

1964

Som følge av London-oppholdet påbegynnes maleri-seriene ”Partiturer” (1964), ”Musikk fra sideværelset” (1964-68). Disse etterfølges av seriene ”Soria Moria” (1965-69), ”H. C. Andersens inntog i himmelen” (1966-69),  ”Det syngende tre” (1966-70) og ”Hyde Park” (1968).

1965

Holder sin første store separatutstilling i Oslo med oljemalerier, farvekritt- og fettstifttegninger. Illustrerer Alfred Hauge’s bok ”Det lyse fastland” med  tyve tresnitt.

1966

Holder sin første store separatutstilling i hjembyen Stavanger med oljemalerier, malerier i tempera, pasteller og tegninger i Stavanger Kunstforening.

1967

Separatutstillinger i blant annet Ålesund Kunstforening og Bergen Kunstforening. Blir innkjøpt av Bergen Billedgalleri.

1968

Separaturstillinger i Kunstindustrimuseet i Oslo og Galerie Bleue i Stockholm.

1969

Separatutstillinger i Den frie utstillingsbygning i København, Landsforbundet for norsk brukskunst i Oslo, Stavanger Kunstforening og Trondhjems Kunstforening. Produserer seriene ”Så det høres i himmelen”, ”Variasjoner over et Mozart-tema”, ”Variasjoner over et barokk-tema” og ”Pinse-serien”. Tildeles Stavanger Aftenblad’s kulturpris.

1970

Deltar i utstillingen ”Dette betyr noe i Norge”, som turnerer i Sverige og Danmark. Innkjøpes av Århus by’s kunstsamling i Danmark. Oppholder seg siden høsten 1969 i Paris, der han bor på Cité Internationale des Arts. Tilbringer mye tid i Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, hvor han studerer og mottar sterke impulser fra Sonia og Robert Delaunay’s malerier og papirarbeider. Begeistres av Manessier’s og Esteve’s malerier. Presenteres av Isac Celnikier for Camille Renault, i hvis galleri han stiller ut jevnlig i de neste ti årene til Camille Renault’s bortgang.

1971

Første separatutstilling i Galerie Camille Renault, hvor han møter Gaston Diehl. Gjennomfører en rekke separatutstillinger i Norge; Galleri F 15 i Moss, Bergen Kunstforening, Ålesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri. Blir innkjøpt av Norsk Kulturråd.

1973

Arbeider mer og mer målrettet på serien ”Pastorale”, som i utgangspunktet er tenkt som en takk og en hyllest til Robert Delaunay. Separatustillinger i Kunstnernes Hus i Oslo og Den frie utstillingsbygning i København.

1974

Separatutstillinger i Galleri Upstairs i Odense og i Galerie Camille Renault. I Paris møter han Jean Helion. Serien ”Forklarelsens Bjerg” (1974-80) påbegynnes. Gjennomgår dette året og de to påfølgende flere ansiktsoperasjoner.

1975

Separatutstilling i Galleri Shirvan i Gøteborg. Påbegynner ”Ikon-seriene”, som er i konstant utvikling i årene fremover, og blir hans hovedbeskjeftigelse i perioden 1984-89.

1976

Separatutstilling i Galerie Camille Renault.

1977

Separatutstilling i Stavanger Kunstforening. Deltar i Grafikk-biennalen i Wien

1978

Separatutstilling i Galerie Camille Renault. Første separatutstilling i Galleri Dobloug i Oslo, som fra da av blir hans faste galleri i Oslo. Påbegynner seriene ”Det nye Jerusalem” og ”Velkommen i det gule”. Innkjøpes av Nasjonalgalleriet og Oslo kummunes kunstsamlinger.

1979

Separatutstilling i Stavanger Kunstforening og Galerie Camille Renault. Påbegynner serien ”Det åpne vindu” (1979-81).

1980

Deltar i vandreutstillingen ”REFLEX 1980”, som blir vist i en rekke større byer i Danmark og Norge. På utstillingen deltar åtte danske, fem norske og syv franske malere. Frankrike er representert ved Anna Eva Bergman, Alfred Manessier, Jean Le Moal, Zoran Music, Edouard Pignon, Mario Prassinos og Gustave Singier. To separatutstillinger i Norge: Galleri Dobloug og Lillehammer by’s kunstsamling. Påbegynner serien ”Og det krumme skal bli rett”.

1981

Separatutstilling i Galerie Camille Renault. Paule Gauthier skriver artikkelen ”De Kjell Pahr-Iversen: Mandalas icones et patterns dans l’expressionisme abstrait” i CIMAISE. Deltar i utstillingen ”Fem malere” i Charlottenborg, København.

1982

Stor separatutstilling i Galleri Oftedal i Stavanger. Deltar i åpningsutstillingen for det nye Galleri Brandstrup i Moss.

1983

Separatutstilling i Galleri Dobloug, Oslo. Deltar i Session-83 i Kunstnernes Hus i Oslo.

1984

Det utgies en monografi om Kjell Pahr-Iversen skrevet av Arvid Møller.

1985

Separatutstilling i Harm Bouckaert Gallery i New York.

1986

Separaturstilling i Galleri Dobloug og Galleri Langegaarden i Bergen.

1987

Stor separatutstilling i København by’s utstillingslokale for samtidskunst ”Nikolaj”. Separatutstilling i Galleri Sølvberget, Stavanger.

1988

Separatutstilling i American-Scandinavian Foundation Gallery i New York.

1989

Inviteres til å utsmykke Lilleborg kirke I Oslo med glassmalerier (0,95 x 65 meter). I den anledning reiser Kjell Pahr-Iversen til Frankrike, og besøker katedralen i St. Malo og St. Severin-kirken i Paris, der han studerer henholdsvis Le Moal’s og Bazaine’s glassmalerier. Påbegynner serien ”Portalen”. Separatutstillinger i Galleri Dobloug i Oslo og Galleri Langegaarden i Bergen.

1990

Inviteres til Salon de Mai og Réalités Nouvelles, hvor han videre deltar årlig frem til og med 1995. Treffer André Schwartzbart, med hvem han utvikler en vennskap. Nytt opphold i Cité Internationale des Arts i Paris. Besøker nesten daglig Jardin de Plantes for å tegne. Fordyper seg i botanikk, og besøker flere ganger Monet’s have i Giverny. De første forsøk mot den kommende serien ”Herbarium”. Er hovedutstiller i Trondhjems Kunstforening i forbindelse med St. Olavs-dagene.

1991

Inviteres til å delta sammen med hundre kunstnere fra hele verden i produksjonen av ”Masterpiece” i New York, verdens største kollektive maleri, som skulle symbolisere dialogen mellom folk og kulturer ved ingangen til det 21. århundre.
Separatutstillinger i Stavanger Kunstforening og Galleri Langegaarden i Bergen. Deltar i grafikkbiennalen i Ljubljana i Jugoslavia.

1992

Separatutstilling i Galleri Dobloug i Oslo. Deltar i grafikk-biennalen i Fredrikstad, og i den første grafikk-biennalen i Maastricht.

1993

Separatutstilling i Eesti Tervishoiummuuseum, Tallinn.

1994

Separatutstilling i Galleri Langegaarden i Bergen. Produserer seriene ”Orkide”, ”Kaktus” og ”Jublende tre”.

1995

Separatutstilling i Ålesund Kunstforening. Påbegynner serien ”Herbarium”. Ny monografi om Kjell Pahr-Iversen skrevet av Arvid Møller.

1996

Separatutstilling i Espace Carole Brimaud i Paris. Har en rekke separatutstillinger I Norge.

1997

Separatutstilliger i Galleri Dobloug i Oslo og i Galleri Langegaarden i Bergen. En stor retrospektiv utstilling av malerier og tegninger i Rogaland Kunstmuseum i Stavanger presenterer for hjembyens publikum kunstnerens virke siden slutten av 1950-årene. Deler av utstillingen vises i Chapelle des Penitents Bleus i La Ciotat i Syd-Frankrike.
Utfører tyve litografier til Alexander Kielland’s roman ”Garman & Worse”.

1998

To separatutstillinger i Norge. Galleri Brandstrup i Moss og Haugesund Billedgalleri.

1999

Separatutstilling i Stavanger Kulturhus: Femti tegninger over poetens liv i forbindelse med 150-års jubileet for Alexander Kielland’s fødsel.
Stor retrospektiv utstilling i Musée des Beaux-Arts i Dunkerque fra november 1999 til mars 2000, bestående av malerier fra 1964 til 1999.
Deltar i den norsk-engelske landskapsutstillingen ”West by south west”, som vises i Haugesund billedgalleri og Stavanger Kunstforeningen . I 2001 vises utstillingen i Royal West of England Academy i Bristol.

2000

Separatutstilling i Galleri Dobloug i Oslo bestående av papirarbeider fra 1960- og 1970-årene. Museet for samtidskunst gjør innkjøp på utstillingen. Separatutstilling i Sandnes Kunstforening.

2001

Separatutstillinger i Galleri Langegaarden i Bergen, Galleri Dobloug i Oslo og Telemark fylkesgalleri på Notodden.
Stiftelsen Kjell Pahr-Iversen etableres ved stiftelsesmøte i januar. Stiftelsen Kjell Pahr-Iversen er en ideell stiftelse som har som formål å fremme interessen for og informasjon om Kjell Pahr-Iversens kunst.

2002

Separatutstillinger i Galleri Lista fyr og i Risør Kunstforening.
Stor retrospektiv utstilling av malerier i Kornschütte-salen i Luzern’s gamle rådhus (oktober/november) som norsk kulturell hovedmanifestasjon i forbindelse med EUROPA FORUM-konferansen, der Norge var årets gjesteland.

2003

Retrospektiv vandreutstilling bestående av 65 malerier vist i tre spanske byer:
Terrassa: Centre Cultural Fundació Caixa (mai-juli).
Tarragona: Tinglado no. 1 del moll de Costa del port (august).
La Coruña: Palacio Municipal de Exposiciones Kiosco Alfonso (september-oktober).
Utstilling av 46 akvareller/pennetegninger med motiver hentet fra romanen “Perlermorstrand” av Alfred Hauge. Serien ble bestilt til åpningen av konferansesenteret og kunstgalleriet på handelstedet Ramsvig på Sjernarøy som en permanent samling.

2004

Retrospektiv vandreutstilling bestående av 80 malerier og tegninger som ble vist på følgende steder i Frankrike:
Arras: Centre Culturel Noroit (mars/april).
2004/05
Deltar i prosjektet “Rien que l’Arctique” sammen med 15 franske og norske kunstnere. Prosjektet organisert av Den franske ambassade i Oslo som bidrag til markeringen av hundreårs-jubileet for Norges frigjøring fra Sverige i 1905. inntrykkene fra en reise til Svalbard i 2004 reflekteres i bildene på en vandreutstilling som vises i Longyearbyen, Tromsø, Oslo og Stavanger.
Strasbourg: Palais de l’Europe (Europarådet) (mai-juni).
Separatutstilling i Galleri Dobloug.

2005

Separatutstillinger på Hå Gamle Prestegård, Galleri Falkum, Skien og Galleri Langegaarden, Bergen.

2006

Separatutstillinger i Galleri Aasen, Ålesund; Horten og Borre Kunstforening; Ottohuset, Finnøy; Galleri Elsa, Namsos.

2007

Separatutstilling i Galleri Dobloug.

2008

Separatutstilling i Galleri Perlemorstrand, Sjernarøy og i eget atelier i Stavanger.

2009

Separatutstilling i Stavanger Kunstforening. Illustrasjoner og malerier til kantaten “H.C. Andersens inntog i himmelen”.

2010

Separatutstilling i galleriet Gremillion & Co, Fine Art Inc i Houston, Texas, USA.

2011

Separatutstillinger i Galleri Dobloug, Oslo; Galleri Langegaarden, Bergen og Ålesund Kunstforening.

2012

Separatutstillinger i Galleri Amare i Stavanger og Horten og Borre kunstforening.
Retrospektiv vandreutstilling bestående av 80 malerier vist i:
Valencia: Museo de la Ciudad (juli-september)
Cádiz: Museo de Cádiz (september-november)

2013

Den retrospektive utstillingen i Spania også vist i:
Almería: Museo de Almería (april-juni)
Separatutstilling i Galleri Gann i Sandnes.

2015

Filmfestivalkunstner under Filmfestivalen i Haugesund.

2016

Utstilling i Farsund Kunstforening

2017

Jubileumsutstilling i Stavanger Kulturhus, Universitetet i Stavanger og Det Russiske Kunstakademi. Tseretelli’s Art Gallery Moskva

2018

Jubileumsutstilling Galleri Dobloug, Oslo

2019

Utstilling av tegninger og grafikk ved Bryne kunstforening.

2020

Utstilling ved Søgne kunstlag

2020

Digital utstilling, “Ikoner ved juletider”

2021

Utstilling: Vekst og Utbredelse