Fantasiens torg I & II

”Fantasiens torg” er tidsmessig og komposisjonsmessig en forlengelse av serien ”Parafrase over King Kong vender tilbake”. Jeg har forsøkt å lage en symbiose mellom tegning og fargeformer. Målet er et uttrykk for letthet og ubekymrethet av innfallenes kategori.