Bestilling eller spørsmål?

Her kan du sende inn din forespørsel eller bestilling, så blir du kontaktet for nærmere avtale.

Grønt Speil

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette bilde av et ansikt, omkranset av en grønn ramme, er et grønt møte med deg selv i speilet.

Blått Speil 1

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE:Dette bilde av et ansikt omkranset av en blå ramme, er et blått møte med deg selv i speilet.

Rødt Speil

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette bilde av et ansikt, omkranset av en rød ramme, er et rødt møte med deg selv i speilet

Blått Speil 2

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette bilde av et ansikt, omkranset av en blå ramme, er et blått møte med deg selv i speilet.

Gult Speil

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette bildet av et ansikt, omkranset av en gul ramme, er et gult møte med deg selv i speilet.

Ikon 2

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Ikon 4

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Ikon 5

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Ikon 6

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Ikon 7

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Herbarium 1

PRIS: 15 000,-

STØRRELSE: 40cm x 30cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Herbarium-serien er en lang rekke bilder, som jeg begynte på for mange år siden. Dette bilde føyer seg inn i rekken, som et nærsynt blikk på en plante.

Herbarium 2

PRIS: 15 000,-

STØRRELSE: 40cm x 30cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Herbarium-serien er en lang rekke bilder, som jeg begynte på for mange år siden. Dette bilde føyer seg inn i rekken, som et nærsynt blikk på en plante.

Lys Vekst 1

PRIS: 15 000,-

STØRRELSE: 40cm x 30cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Serien “Lys Vekst” er en hyllest til selve vekstmysteriet, og den energi, som skaper og opprettholder.

Lys Vekst 2

PRIS: 15 000,-

STØRRELSE: 40cm x 30cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Serien “Lys Vekst” er en hyllest til selve vekstmysteriet, og den energi, som skaper og opprettholder.

Herbarium 3

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Herbarium-serien er en lang rekke bilder, som jeg begynte på for mange år siden. Dette bilde føyer seg inn i rekken, som et nærsynt blikk på en plante.

Lys Vekst 7

PRIS: 15 000,-

STØRRELSE: 40cm x30cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Serien “Lys Vekst” er en hyllest til selve vekstmysteriet, og den energi, som skaper og opprettholder.

Ikon 8 - "Reservert til kunde"

PRIS: 35 000,-

STØRRELSE: 70cm x 50cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Ikon 9

PRIS: 35 000,-

STØRRELSE: 70cm x 50cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideene bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Ikon 10

PRIS: 35 000,-

STØRRELSE: 70cm x 50cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette ikon er en videreføring av bildeideen bak speilbildene. Det sentrale element er bygget som et sugepunkt for blikket. Altså et forhold mellom sentrum og periferi.

Natthagen

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Dette bilde er en ny og mindre utgave av et gammelt tema: Et minne om et blått mørke over utkanten av min barndoms hage.

Herbarium

PRIS: 20 000,-

STØRRELSE: 50cm x 40cm

MEDIE: OLJE PÅ LERRET

BESKRIVELSE: Herbarium-serien er en lang rekke bilder, som jeg begynte på for mange år siden. Dette bilde føyer seg inn i rekken, som et nærsynt blikk på en plante.