Himmelen over Hillevåg I, II, III

Serien på tre bilder er tenkt, som en av de dagene, hvor disse ordene av Elisabeth Browning passer: ”Gud er i sin himmel, alt er vel på jorden”.