Julehilsen fra meg

Varm julehilsen

Fjoråret, 2017, ble for mine billeder og meg selv, en storslått
jubilemunsmarkering med utstillinger i Stavanger kulturhus, i kunstakademiet
i Moskva og i Galleri Dobloug, Oslo. Dessuten ble det
arrangert et symposium på Stavanger Universitet, og enda mer; Hans
Erik Voktor laget en times portrett dokumentar, og min bror og Trond Borgen
var forfattere av to bøker.

På min fødselsdag i desember ble det i Stavanger
konserthus fremført en nyskrevet fiolinkonsert viet mine bilder, og Helge Torvund
resiterte et strålende dikt. Jeg ble også tildelt Rogaland Fylkes kulturpris.
Den oppmerksomhet og ære som på denne måte falt over meg, har i dag gitt meg
anledning til å takke gjennom bilder. For hva kan bedre
uttrykke min takknemlighet til stedet og byen, hvor jeg har vokst opp, enn en
julens billedutstilling?

Fordi slik er det; Utstillingens tyngdepunkt ligger i de elleve nye bildene i serien,
”Juletreet på torget”. Denne serie har sitt utspring i en, for meg sjelsettende
opplevelse, på Stavangers torg, fredsjulen 1945. Det hadde seg slik den gang, at
det ble satt opp et juletre på torget, og jeg var åtte år.

Denne lysopplevelse av et pyntet juletre, en desemberkveld for lenge siden, hånd i
hånd med min far, har aldri forlatt meg. Og som årene er gått, har jeg snudd og
vridd på dette barndomsminne. Fordi i virkeligheten kan ikke treet ha vært særlig
stort, antakelig ikke større enn passende for en stue, med noen lyspærer og glitter,
til lys og pynt. Likevel har dette juletreet på et mørkt etterkrigstorg, blitt min
hemmelige målestokk for størrelser, for hva som er stort og hva som er
lite, tror jeg. Jeg ønsker dere alle alltid velkommen til mitt atelier, og jeg ønsker
dere en gledelig jul.

Varm hilsen