Mitt 2020

Velkommen 2021, og takk for alt i 2020

Året 2020 merket oss, og fremdeles merker oss på forskjellig vis. For mitt vedkommende ble arbeidet med en større utstilling i St. Petersburg lagt til side i påvente av normale tider. Likevel lyktes det å gjennomføre 2 utstillinger. Først i Galleri Perlemorstrand i Ramsvig Handelssted på Sjernerøyene. Deretter en mindre utstilling i Søgne Kunstlag.

Når det gjelder større eller mindre utstillinger, betyr ikke det at mindre utstillinger er mindre vesentlige. Alle utstillinger er i samme grad selvprøvelser.

Det mest uventede og gledeligste, som hendte meg i året som gikk, var da jeg ble gjort til Ridder av 1. Klasse av den kongelige norske St. Olavs Orden. Det medførte at jeg fikk en privat audiens hos Majesteten for å takke for æren.

Selve overrekkelsen av medaljen fant sted på Ledaal i nærvær av fylkesmann og ordfører. Det var en generøs gest av Stavanger kommune, som jeg aldri vil glemme.

Siden jeg de siste årene ved juletid har hatt utstilling i mitt atelier, måtte årets utstilling bli annerledes. Det ble derfor en digital utstilling, som jeg kalte: ”Ikoner ved juletid”. Denne digitale presentasjon ble en ny måte for meg å vise utstilling på, og jeg ser frem til å jobbe videre med digitale hjelpemidler for utstillinger i fremtiden.

Kjære venner, jeg ønsker dere alle velkommen til å besøke mitt atelier i min barndoms Hillevåg. Takk for det gamle år, og godt nytt år!