Et knippe av mine utvalgte verk

Å fylle et format med, billedtanker, det kan gjøres på like mange måter som det er oss. Samtidig kan jeg gjøre det annerledes igjen i morgen.