Ryggsøylen, er det strålende byggverk, som gjør at vi kan gå fritt og fast omkring på jorden.

Den er også den loddrette, oppreiste kraft, som knytter sammen alle billedets øvrige deler, som den gjør i fisker, fugler, pattedyr og planter.