Herbarium

Herbarium

På slutten av min gymnastid tenkte jeg en stund på å studere biologi og/ eller botanikk.
I stedet ble det kunst. Det som interesserte meg i botanikken var vekst og utbredelse.
De samme naturkrefter finnes også på lerretet.

Derfor har botanikken hjulpet meg til å forstå hvordan former
på lerretet kan vokse og utbre seg i et samvirke av mangfoldighet.