Ridder av 1. Klasse

Jeg ble 2. Mars i år gjort til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Denne æren fant sted på Ledaal og foretatt av fylkesmann og ordfører.
Dette medførte for meg også en anledning gjennom audiens
på slottet, å takke kongen for æren. På grunn av korona-pandemien
ble audiensen utsatt til 21. September.
Dette enemøte med kongen ble for meg en stor opplevelse.
Først og fremst ved den vennlige atmosfære kongen utstrålte, men også
den diskret stil og høytid, som var en del av audiensen.
Da jeg gikk opp Slottsplassen på vei til slottet var det nesten med samme
følelse, som da jeg, 19 år gammel kunststudent fra Hillevåg kom til København. En stor dag for meg.