Juletreet på torget

Juletreet på torget

Denne serie har sitt utspring i en, for meg sjelsettende opplevelse, på Stavangers torg, fredsjulen 1945.
Det hadde seg slik den gang, at det ble satt opp et juletre på torget, og jeg var åtte år. Denne lysopplevelse av et
pyntet juletre, en desemberkveld for lenge siden, hånd i hånd med min far, har aldri forlatt meg.