IKONER VED JULETID

En digital utstilling

Kjære venner, i denne måned, i koronaens tid, inviterer jeg til digital utstilling, som også kan sees i mitt atelier etter avtale.

Dette er bilder jeg har arbeidet på siden tidlig i år. Bildene er, som alle mine bilder, laget for å trøste meg selv. Og fordi vi alle likner på hverandre med de samme behov, håper og tror jeg utstillingen vil interessere.

Den er satt sammen med samme hensikt, som står skrevet

på anleggeren av Lagårdsveien, amtmann Otto Sheel´s minnesten: ”Lyst til at gavne”.

Denne nye lange rekke av ikoner, springer ut av et gammelt minne fra seksti-tallet i London. Jeg bodde den gang i et lite pensjonat i Earls Court-området. Hver dag gikk jeg forbi en liten katolsk kirke, av og til gikk jeg inn i kirken og satt og så på glassmaleriene. Denne følelsen av et bakenforliggende lys, prøver jeg nå, så mange år etter, å videresende.

Vennlig hilsen,