Velkommen til 70-tallet

Fra 1969 til 1970 bodde jeg et år i Paris. Jeg fikk tildelt et atelier av Langaard-stiftelsen, i Cité Internationale  des Arts. Det var et atelier bygg av store dimensjoner, som tiltrakk seg unge kunstnere fra hele verden.

Dette var mitt første møte med Paris, og det franske kunstliv, som det utfoldet seg i gallerier og museer. Jeg hadde tidligere bodd og arbeidet i København, men dette, Paris, var en større arena.

Ønsket jeg hadde for arbeidsåret, var om mulig å tilføre mitt maleri en større orden og en dypere indre sammenheng. Jeg kan huske jeg satt i timevis foran bilder til Picasso og Matisse i det moderne museet. Men også franske kirker med sine strålende glassmalerier inspirerte meg. Og fremfor alt: glassmaleriene i Chartres – katedralen: En opplevelse av en total omarming av lys og farger: Et makeløst vitnesbyrd om hva kunst kan være.

Dette året ble for meg et vendepunkt på mange områder, og av mange grunner. Jeg møtte og ble venn med mange malere, og mitt liv var kjekt å leve. Og en ting til, jeg skiftet sigarmerke og fikk utstillingsavtale med Galerie Camille Renault på Boulevard Haussmann. Jeg var den gang 29 år. Da jeg kom tilbake til Stavanger, fortsatte jeg det arbeid jeg hadde begynt på i Paris. Jeg malte med akryl på papir store bilder, som etter hvert komprimerte seg til serier. Rekker av store papirarbeider hvor rødt, gult og blått i brede strøk vokste utover papiret. For en glede det var.