Velkommen til nye verk

Jeg gleder meg over å kunne invitere deg og dine til ny utstilling onsdag 27. November kl. 19.00 i mitt atelier i Hillevågsveien 24.
Teknisk Byrå sitt gamle bygg, inngang sjøsiden.

Utstillingstid 27. November – 09. Desember
Åpent alle dager mellom 12.00-19.00

Utstillingen består av 54 malerier og noen akvareller. Disse bilder er, som jeg ser dem, en videreutvikling
av bildeideer fra min ungdom, ideer, som jeg den gang ikke evnet å
virkeliggjøre. Disse bilder har altså vært lenge underveis.

Derfor kan utstillingen også sees, som en påminnelse om, og feiring av det oppmuntrende faktum, at ingenting
er forgjeves eller uten betydning, at all begynnelse, hvor beskjeden eller ufullkommen den måtte være, kan i sin tid finne sin form.
Ut fra denne tanke er det passende at utstillingen finner sted på slutten av året, når solen snur, som man sa det i Hillevåg.

Vennlig hilsen,
Kjell Pahr-Iversen